“Kiến tạo không gian khác biệt- là duy nhất.”Hội họa là ngôn ngữ của tâm hồn, nó biểu hiện những điều mà lời nói không thể tả.”